Một quyển hộ chiếu cho cuộc sống! FUSION BODYWORKS giúp bạn bước vào một thế giới mới của tập Gym nơi mà sự tin cậy và tinh thần cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất, và cũng là nơi mà hội viên có thể nhận được những gì họ cần cho một cuộc sống khỏe mạnh, thông qua từng cá nhân, cách tiếp cận mới mẻ tới những trải nghiệm mà chúng tôi gọi là Live Life Now!

Một khi một công dân của FUSION BODYWORKS Fitness and Yoga, quyển Hộ chiếu của bạn sẽ đồng hành với bạn trong suốt quá trình bạn tập luyện tại trung tâm chúng tôi, bất kể là bạn chọn gói tập nào.

Quyển Hộ chiếu của bạn sẽ ghi chép lại những hoạt động của bạn tại FUSION BODYWORKS.

Quyển Hộ chiếu của bạn bao gồm:

  • Thông tin cá nhân
  • Ngày đăng ký quyển Hộ chiếu FUSION BODYWORKS và số quý đăng ký
  • Ghi chép những thông tin quan trọng liên quan đến việc đánh giá FUSIONFIT (Kết quả kiểm tra bằng máy InBody)
  • Ghi chép lại tất cả chương trình huấn luyện cá nhân được thiết lập bởi những huấn luyện có bằng cấp của chúng tôi sau mỗi bài đánh giá FUSIONFIT
  • Ghi chép lại những tiến bộ của cơ thể bạn (cân nặng, những chỉ số được đo bởi máy InBody),
  • Lịch học nhảy theo nhóm XFUSION and YOGA
  • Lịch học bao gồm cả lịch hẹn (ví dụ với Huấn luyện viên cá nhân cho những giờ tập với huấn luyện viên),

Hãy đến và sở hữu quyển Hộ chiếu để trải nghiệm Live Life Now!

NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC