Điểm tin Fusion Bodyworks

*Click để phóng to ảnh
 

Tạp chí Mỹ phẩm tháng 8 – 2014fbw-bao-my-pham-thang8
Tạp chí Aviation tháng 4 – 2014fbw-aviation-thang-7
Tạp chí Style tháng 8 – 2014fbw-tren-tap-chi
Tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm tháng 4 – 2014fbw-tren-cnms-thang-4
Tạp chí Travellive tháng 4 – 2014fbw-bai-viet-pr-travellive-english
Tạp chí Travellive tháng 4 – 2014fbw-bai-pr-travellive
Tạp chí Travellive online tháng 6 – 2014fbw-tren-travellive
Tạp chí Travellive online tháng 6 – 2014tap-chi-cam-nang-mua-sam-thang9-2014